سانس های استخر قدس

کمينه

برنامه های استخر  قدس

آخرین به روز رسانی (29/6/1391)

نام واحد

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

پرسنل

 

مدرسه عالی امام خمینی

 

 

3 تا 4:30

 

 

 

3 تا 4:30

مدرسه عالی فقه(حجتیه)

 

 

 

3 تا 4:30

 

 

4:30 تا 6

موسسه زبان و فرهنگ

 

9:30 تا 11 شب

 

 

 

 

9:30 تا 11 صبح

موسسه آموزشی علوم انسانی

 

9:30 تا 11 شب

 

 

 

 

9:30 تا 11 صبح

مدرسه المهدی

 

9:30 تا 11 شب

 

 

 

 

9:30 تا 11 صبح

مدارس تحت اشراف

 

3 تا 4:30

 

 

 

 

 

اساتید و پرسنل

 

4:30 تا 6

پرسنل

 

4:30 تا 6

پرسنل

 

4:30 تا 6

اساتید


 
 


بازدید کنندگان
امروز : 521
دیروز : 1307
7 روز گذشته : 10264
30 روز گذشته : 40500
کل : 1223285